Slangordboka

Søk

Gamle norske ordspråk – Hvorfor er de gamle?

Ordspråk, også kalt ordtak, er korte, velformulerte setninger som gjerne uttrykker en allmenn erfaring, leveregel eller visdomsord. 

De er ofte metaforiske eller billedlige, og bruker få ord for å formidle en dypere mening. Ordspråk har blitt overlevert gjennom generasjoner og er en viktig del av vår kulturarv. De kan brukes til å gi råd, advare, trøste, oppmuntre eller rett og slett sette ord på en situasjon. Noen ordspråk er unike for en bestemt kultur eller region, mens andre er universelle og finnes i ulike varianter på tvers av språk og landegrenser.

Eksempler på gamle norske ordspråk

 • Å gå over bekken etter vann: Å gjøre noe unødvendig komplisert.
 • Å sette sekken foran hesten: Å gjøre ting i feil rekkefølge.
 • Å kaste perler for svin: Å gi noe verdifullt til noen som ikke setter pris på det.
 • Å være født bak en vogn: Å være naiv og godtroende.
 • Å ha is i magen: Å være rolig og fattet i en presset situasjon.
 • Å snakke rett fra leveren: Å være ærlig og direkte.
 • Å gå som katten rundt grøten: Å unngå å ta stilling til noe.
 • Å bite i det sure eplet: Å gjøre noe ubehagelig som man må gjøre.
 • Å være på gyngende grunn: Å være i en usikker situasjon.
 • Å være i vinden: Å være populær og ettertraktet.

Hvorfor forsvinner gamle ordspråk?

Mange gamle ordspråk har forsvunnet eller er i ferd med å forsvinne ut av språket vårt. Dette skyldes flere faktorer:

 • Samfunnsendringer: Samfunnet har endret seg drastisk de siste hundre årene. Mange av de gamle ordtakene refererer til en livsstil og virkelighet som ikke lenger er relevant for folk flest.
 • Teknologisk utvikling: Teknologi har endret måten vi kommuniserer og samhandler på. Gamle ordspråk kan oppfattes som gammeldagse og lite relevante i en moderne kontekst.
 • Globalisering: Globalisering har ført til at vi blir påvirket av andre kulturer og språk. Dette kan føre til at vi mister noe av vår egen språklige og kulturelle identitet.

En del av kulturarven

Selv om mange gamle ordspråk er i ferd med å forsvinne, er det viktig å huske på at de representerer en viktig del av vår kulturarv. De kan gi oss verdifull innsikt i hvordan våre forfedre tenkte og levde, og de kan fortsatt være relevante og inspirerende den dag i dag.

Oppfordring:

Neste gang du hører et gammelt ordtak, ta deg tid til å reflektere over hva det betyr. Kanskje du oppdager en ny betydning eller en ny måte å se verden på. Ved å holde liv i de gamle ordtakene, kan vi bevare en viktig del av vår kulturarv for fremtidige generasjoner.

Artikkelen er skrevet av Redaksjonen

Redaksjonen i Slangordboka.no består av litteratur- og språkinteresserte nørds. Vi trenger alltid flere artikler med interessante betraktninger og tolkninger av det norske språket. Ta kontakt med oss på post@slangordboka.no dersom du har en gjesteartikkel! Vi lenker mer enn gjerne til dine sider!

Flere artikler

Skjennepreken

Ikke slang

En preken som kritiserte og irettesatte noen.

Slangordboka.no

Lø/ Å lø/ Ållø brukes om noe som er teit eller kjedelig. For eksempel «de folka der er løe as«.

Kommer trolig fra det arabiske ordet for «nei», som uttales «lø».

En liten funfact om ordet «lø» er at det tidligere ble brukt om noe som var kult. Ordet har altså på få år fått motsatt betydning, noe som gjør det til et «pendelord».

Slangordboka.no

Rizz

Rizz er en engelskspråklig forkortelse for charisma, eller på norsk – karisma.

Slangordboka.no

Gæst

Gæst stammer fra det britiske «gassed», og betyr å være oppstemt, opprørt, eller gira. (Og ikke gjest på dansk, som vi trodde først).

Slangordboka.no

Ofc

OFC eller ofc er et akrynom fra internett-engelsk og kommer fra «of course». Brukes som regel skriftlig, og på samme måte som «selvfølgelig» eller «så klart».

Slangordboka.no

Hottalaus

Hvis man er hottalaus er man vimsete eller forvirret

Slangordboka.no

Tidligfugl

En tidligfugl er en person som står opp tidlig om morgenen. Sikkert fra engelsk early bird. Som igjen kommer fra idiomet The early bird gets the worm – Som egentlig er litt likt Førstemann til mølla.

Slangordboka.no

Mosh-pit

Ikke slang

Mosh-pit, moshpit eller bare mosh er en betegnelse på en slags vill herjedans blant publikum på enkelte konserter.

Slangordboka.no

Dæbse

Å dæbse betyr å ha sex, rett og slett.

Slangordboka.no

Np

Forkortelse eller akronym for no problem. Brukes som regel etter noen har takket deg for noe, og du svarer at det ikke er noe å takke for. «Tusen takk for hjelpen!» «np».

Slangordboka.no

Falk

Uttrykket «falk» er en sammentrekning av de engelske ordene «talk» og «fuck», og brukes ofte om erotiske samtaler gjort via telefon/chat.

Slangordboka.no

Fleek

Bruker som regel «on fleek», som betyr at noe er helt «on point», at noe går kjempebra eller er helt perfekt.

Eks. «Hun fiksa neglene mine, så nå er de helt on fleek».

Slangordboka.no

YOLO

YOLO er forkortelse for «You Only Live Once,» som oppfordrer til å ta sjanser og leve livet fullt ut. Litt retro

Slangordboka.no

Vasskall

Vasskall er et ord fra nord-Norge som betyr kald vind som blåser inn fra havet.

Slangordboka.no

Jay

Å være jay betyr å være veldig pratsom eller veldig tullete/dustete.

Kan også bety «joint»

Slangordboka.no

Har du et ord eller begrep?

Lokale uttrykk

Annonse:

Se etter bokstav

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Annonse:

Har du et ord eller begrep?

LEGG TIL ORD

Rapportér

Takk for at du sier i fra!